Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejne decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu

Maciej Nowak
24.08.2016

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

W Katowicach i Rudzie Śląskiej podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali dwóch Ukraińców i Ormianina. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwalałyby im na legalny pobyt na terytorium Polski. Z kolei w Żorach funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali Ukraińca, który posiadał polską wizę z prawem do pracy, lecz potrzebna mu ona była tylko po to, by wyjechać do Czech odwiedzić przebywające tam rodzeństwo.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem czterech decyzji zobowiązujących do powrotu. Jednocześnie wobec zatrzymanych obcokrajowców orzeczono czasowe zakazy wjazdu na terytorium RP.

 

do góry