Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 17 cudzoziemców naruszyło obowiązujące w Polsce przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

17 cudzoziemców naruszyło obowiązujące w Polsce przepisy

Maciej Nowak
05.01.2018

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 17 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Katowicach, Knurowie, Gorzyczkach, Częstochowie, Żorach i Opolu zatrzymano jedenastu obywateli Ukrainy. Wszyscy cudzoziemcy wykorzystywali posiadane wizy w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Mieli oni podjąć zatrudnienie w Polsce, a zamiast tego wyjechali do Niemiec, Czech i Austrii by tam szukać pracy.

Z kolei kontrolowani w Bytomiu, Katowicach, Bielsku - Białej i Gorzyczkach dwaj obywatele Ukrainy, Egipcjanin, Gruzin oraz obywatel Turcji przeterminowali pobyt na terytorium państw Schengen.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, zakończone w dziesięciu przypadkach wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Podróżująca po Polsce Ukrainka, która ujawniona została w Gorzyczkach, posiadała przy sobie jedynie czeską kartę pobytu. Kobieta została pouczona o zasadach przebywania i poruszania się po terytorium państw Schengen i konieczności natychmiastowego udania się do państwa, na terytorium którego posiada legalny pobyt.

do góry