Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Kontakt

Autor :
28.04.2012

Śląski Oddział Straży Granicznej

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

z siedzibą w Raciborzu

47-400 Racibórz,
ul. Dąbrowskiego 2

NIP: 639-17-03-653

tel: +48 32 414 40 00

całodobowa służba dyżurna: +48 32 414 40 12

numer interwencyjny: +48 32 414 44 44


Sekretariat:

tel.:  +48 32 414 40 02, +48 32 414 40 04
fax.: +48 32 414 47 00
e-mail: slaski@strazgraniczna.pl
www: www.slaski.strazgraniczna.pl

Rzecznik prasowy:

mjr SG Katarzyna Walczak
tel.: +48 32 414 40 10  lub  +48 665 998 805
e-mail: rzecznik.slaski@strazgraniczna.pl

Rzecznik Prasowy odpowiada tylko i wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. 
Pozostałe listy będą przekazywane jednostkom organizacyjnym ŚlOSG zgodnie z właściwością.

Zamówienia publiczne:

tel.: +48 32 414 41 54
e-mail: zampub.slaski@strazgraniczna.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka:

kpt. SG Grzegorz Jonik
tel.: +48 32 414 43 64
e-mail: Grzegorz.Jonik@strazgraniczna.pl

 

Przekazywanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP:

Istnieje możliwość przekazania dokumentów elektronicznych za pomocą usługi elektronicznej skrzynki podawczej, w tym celu należy wcześniej założyć konto użytkownika na platformie ePUAP.

Za założenie i użytkowanie tego konta nie są pobierane opłaty.Dokumenty można przekazać za pomocą wniosku on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (do dokumentów musi być dołączony podpis elektroniczny).Dokumenty elektroniczne muszą spełniać następujące wymagania:
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB,
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
Dokumenty niepodpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
do góry