Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano pięciu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano pięciu cudzoziemców

Walczak Katarzyna
02.07.2018

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali pięciu cudzoziemców. Wśród zatrzymanych było dwóch Ukraińców, Irakijczyk, Białorusin oraz Turek.

Cudzoziemcy zatrzymani zostali na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Żorach i Kędzierzynie-Koźlu zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy i obywatela Białorusi. Jeden z obywateli Ukrainy posiadał wizę z prawem do pracy w Polsce, a w trakcie kontroli wracał autokarem z Czech na Ukrainę. Okazało się, że pracy w Polsce nie podjął, natomiast pracował nielegalnie w Czechach. Drugi z zatrzymanych Ukraińców nie posiadał dokumentu podróży ani innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. Zgodnie z postanowieniem sądu został umieszczony w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. Natomiast kontrolowany obywatel Białorusi przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen o 18 dni.

Obywatel Iraku, którego funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Zawierciu, posiadał wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Cudzoziemiec nie prowadził w naszym kraju żadnej takiej działalności, natomiast pracował w lokalu gastronomicznym.

W stosunku do tych czterech zatrzymanych cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które w trzech przypadkach zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano obywatela Turcji poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Po wpłaceniu grzywny jako kary zastępczej cudzoziemiec został zwolniony.

do góry