Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wydano 11 decyzji zobowiązujących do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wydano 11 decyzji zobowiązujących do powrotu

Maciej Nowak
02.02.2018

11 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu.

Na szlakach komunikacyjnych w Gorzyczkach, Lublińcu, Harbutowicach i Opolu zatrzymano dziewięcioro Ukraińców. Do zatrzymania cudzoziemców doszło podczas przeprowadzonych kontroli legalności pobytu. Pięcioro z nich wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wizy z prawem do pracy w Polsce potrzebowali oni między innymi aby wyjechać do Czech i tam podjąć zatrudnienie. Pozostali czterej zatrzymani obywatele Ukrainy przeterminowali swój pobyt w strefie Schengen, bądź nie posiadali dokumentów pozwalający legalnie przebywać w naszym kraju.

W stosunku do wszystkich zatrzymanych zostały wszczęte postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

W następstwie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonej na terenie Opola zatrzymani zostali dwaj Ukraińcy. Mężczyźni ci pracowali przy remoncie budynku lecz nie mieli niezbędnych zezwoleń na pracę ani oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywanie pracy cudzoziemcom. Także w tym przypadku zostały wydane decyzje zobowiązujące obcokrajowców do opuszczenia Polski.

do góry