Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatel Iranu podawał się za Greka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Iranu podawał się za Greka

Maciej Nowak
29.01.2018

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemca, który posługiwał się greckim dowodem osobistym.

Na katowickim lotnisku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali cudzoziemca, który podczas kontroli podawał się za obywatela Grecji. Mężczyzna przyleciał do Polski z Aten i w trakcie legitymowania okazał grecki dowód osobisty. Po krótkiej rozmowie z cudzoziemcem funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może nie być tym za kogo się podaje. W wyniku dalszych działań okazało się, że dokument którym posługuje się cudzoziemiec widnieje w bazach danych jako utracony. Ponadto obcokrajowiec nie znał języka greckiego ani w mowie, ani w piśmie. Nieznajomość języka greckiego tłumaczył tym, iż obywatelem Grecji jest dopiero od pięciu lat i pochodzi z Iranu. Funkcjonariusze Straży Granicznej skontaktowali się ze stroną grecką i otrzymali informację, że dokument został utracony i należy do osoby urodzonej na terytorium Grecji. W trakcie przesłuchania mężczyzna podał swoje prawdziwe dane osobowe i obywatelstwo. Niedoszły Grek oświadczył, że jest obywatelem Iranu, a dokument wraz z biletem do Katowic zakupił w Grecji od nieznajomej osoby za 3,5 tysiąca euro.

W związku z popełnieniem przestępstwa cudzoziemcowi został postawiony zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu podstępu i posłużenia się w tym celu dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Obywatel Iranu przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wobec cudzoziemca orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Do czasu zakończenia postępowania zatrzymany obywatel Iranu przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

  • zatrzymany Irańczyk
    zatrzymany Irańczyk
do góry