Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zmiany zasięgu terytorialnego w Placówkach ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany zasięgu terytorialnego w Placówkach ŚlOSG

Maciej Nowak

Od dzisiaj (12.01) zmienił się zasięg terytorialny w trzech Placówkach Straży Granicznej na terenie województwa śląskiego.

Zmiany te zostały wprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Zasięg terytorialny Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej został pomniejszony o powiat bieruńsko – lędziński oraz miasta na prawach powiatu – Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Tychy. Placówka Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach powiększyła swój zasięg o cztery miasta na prawach powiatu: Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec. Z kolei powiat bieruńsko – lędziński i miasto Tychy od 12 stycznia w swoim zasięgu terytorialnym ma Placówka Straży Granicznej w Bielsku – Białej.

do góry