Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 7 cudzoziemców zatrzymanych przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 cudzoziemców zatrzymanych przez Straż Graniczną

Maciej Nowak
11.01.2018

Tylko w ciągu jednego dnia służby (10.01) funkcjonariusze Śląskiego Oddziały Straży Granicznej zatrzymali 7 naruszających przepisy cudzoziemców.

W trakcie prowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Knurowie (autostrada A1) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali troje obywateli Ukrainy. Osoby te posiadały wizy z prawem do pracy w Polsce, lecz wykorzystywały je niezgodnie z przeznaczeniem (wyjazd do Czech).

Kolejni trzej zatrzymani cudzoziemcy, obywatel Nigerii, Turcji i Ukrainy, kontrolowani byli w Katowicach, Rudzie Śląskiej oraz Lublińcu. Mężczyźni przebywali na terytorium naszego kraju nie posiadając niezbędnych dokumentów pobytowych.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

W Bielsku – Białej zatrzymany został obywatel Ukrainy, który ścigany był przez polski wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec poszukiwany był w związku z niezapłaconą karą grzywny za naruszenie przepisów kodeksu karno – skarbowego. Po sporządzeniu dokumentacji służbowej obywatel Ukrainy został przekazany do aresztu śledczego.

do góry