Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia specjalistycznego nadzoru nad stanem przeciwpożarowym - termin składania ofert do dnia 5 września 2018r. - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia specjalistycznego nadzoru nad stanem przeciwpożarowym - termin składania ofert do dnia 5 września 2018r.

Justyna Grab
28.08.2018

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

z siedzibą w Raciborzu

poszukuje

specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej

 

szczegóły w załączeniu

 

 

UWAGA!

Zamawiający doprecyzowuje warunki określone w zamieszczonym ogłoszeniu w zakresie posiadanego wykaształcenia.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie: tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukńczone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

Informujemy, że w dniu 14.09.2018r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie pełnienia specjalistycznego nadzoru nad stanem przeciwpożarowym z Panem Jackiem Szczypiorskim.

Cena wybranej oferty brutto za 1 godzinę świadczenia usługi wynosi 61,50zł.

do góry