Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pasażer lotu z Abu Dhabi z fałszywym dokumentem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pasażer lotu z Abu Dhabi z fałszywym dokumentem

Mitas Łukasz
18.01.2023

17 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie zezwolili na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi Indii, który w trakcie kontroli posłużył się podrobionym belgijskim dowodem osobistym.

Obywatel Indii stawił się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Cudzoziemiec do kontroli przedstawił własny oryginalny paszport lecz nie posiadał dokumentu pobytowego zezwalającego na wjazd i pobyt na terytorium RP. Hindus w momencie gdy się dowiedział o tym, że nie spełnia warunków wjazdu i zostanie mu wydana stosowna decyzja o odmowie wjazdu, przedstawił do kontroli kolejny dokument w postaci belgijskiego dowodu osobistego. Szczegółowa analiza przedstawionego dokumentu wykazała, że został on podrobiony na wzór oryginału. W trakcie dalszych czynności mężczyzna oświadczył, iż Polska miała być jedynie krajem tranzytowym, gdyż zamierzał dotrzeć do Hiszpanii, a przejazd wraz z podrobionym belgijskim dokumentem opłacił mu ojciec.

Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wydał obcokrajowcowi decyzje o odmowie wjazdu. Mężczyzna usłyszał również zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem.

do góry