Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Rozszerzenie porozumienia o współpracy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Okręgowym Inspektorem Pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozszerzenie porozumienia o współpracy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Okręgowym Inspektorem Pracy

Szymon Mościcki
08.09.2021

Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz Bukowski reprezentujący Komendanta ŚlOSG podpisał porozumienie w sprawie zasad współdziałania z Okręgowym Inspektorem Pracy z Katowic.

7 września w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zostało podpisane rozszerzające porozumienie w sprawie zasad współdziałania SG i PIP. Dokument z ramienia ŚlOSG podpisał Zastępca Komendanta ŚlOSG płk SG Dariusz Bukowski, a Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował Piotr Kalbron pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy.

Zakres współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Inspektorem Pracy obejmuje między innymi:

- podejmowanie wspólnych kontroli z udziałem inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej związanych z kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących cudzoziemców;

- przekazywanie informacji dotyczących naruszenia przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium RP,

- wymianę doświadczeń w zakresie metod dokonywania kontroli,

- podejmowanie inicjatyw w przedmiocie poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do kompetencji Stron, w tym wspólne przedsięwzięcia informacyjno — promocyjne: organizowania szkoleń, konferencji, spotkań z udziałem cudzoziemców, pracodawców, organizacji pozarządowych.

do góry