Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracowity weekend funkcjonariuszy ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity weekend funkcjonariuszy ŚlOSG

Mitas Łukasz
03.02.2020

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podczas minionego weekendu zatrzymali i ujawnili 16 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Do zatrzymań cudzoziemców doszło w Katowicach, Gorzyczkach, Rzędziwojowicach i Żorach w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu. Ośmioro kontrolowanych obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce niezgodnie z celem ich wydania. Cudzoziemcy nie podjęli pracy w naszym kraju, a wizy potrzebne im były by wyjechać do Czech i Hiszpanii. Kolejny Ukrainiec przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen o ponad rok. W stosunku do wszystkich obywateli Ukrainy wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Siedmiorgu obywatelom Ukrainy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Katowice – Pyrzowice odmówili wjazdu do Polski. W trakcie kontroli granicznej ustalono, że nie posiadali oni odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej cel i warunki wjazdu oraz pobytu na terytorium RP, a także wystarczających środków finansowych.

do góry