Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 7 cudzoziemców przebywało nielegalnie na Opolszczyźnie i Śląsku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 cudzoziemców przebywało nielegalnie na Opolszczyźnie i Śląsku

Mitas Łukasz
04.12.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy oraz obywatela Mołdawii. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Sześciu Ukraińców zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Rudzie Śląskiej oraz Opolu. Czterech z nich wykorzystywało wizy z prawem do pracy niezgodnie z przeznaczeniem. Obcokrajowcy nie pracowali na terytorium Polski, a dokumenty pobytowe były im potrzebne między innymi w celu wyjazdu do Czech i Niemiec. Następny obywatel Ukrainy przeterminował pobyt na terytorium państw Schengen, a ostatni z zatrzymanych wykonywał pracę bez dokumentów pozwalających na legalne zatrudnienie.

Obywatel Mołdawii został zatrzymany przez funkcjonariuszy Grupy Zamiejscowej w Częstochowie. Mężczyzna wjechał do strefy Schengen na podstawie paszportu biometrycznego. W trakcie kontroli okazało się, że wykorzystał już dopuszczalny okres pobytu, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy.

Na mocy wydanych decyzji administracyjnych wszystkich cudzoziemców zobowiązano do powrotu. Orzeczono także wobec nich czasowy zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

do góry