Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 2 niepożądanych obywateli Ukrainy doprowadzono do granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

2 niepożądanych obywateli Ukrainy doprowadzono do granicy

Mitas Łukasz
02.12.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch Ukraińców, których pobyt w Polsce był niepożądany. Pod konwojem zostali oni doprowadzeni do granicy.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło 29 listopada w Katowicach i Żorach. Podczas kontroli okazało się, że ich dane znajdują się w wykazie osób niepożądany na terytorium Polski. Obaj mężczyźni skazani zostali prawomocnymi wyrokami sądowymi za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W związku z tym Ukraińcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu, gdyż ich dalszy pobyt na terytorium naszego kraju stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu wykonania decyzji cudzoziemcy zostali doprowadzeni pod konwojem do granicy z Ukrainą. Orzeczono także wobec nich zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 5 lat.

do góry