Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Piłkarze bez tytułów pobytowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Piłkarze bez tytułów pobytowych

Mitas Łukasz
29.08.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w zasięgu terytorialnej odpowiedzialności służbowej oddziału, ujawnili przypadki sportowców, którzy przebywali w naszym kraju nie posiadając do tego tytułu prawnego.

Obywatel Liberii i obywatel Kolumbii przyjechali na Śląsk aby znaleźć klub piłkarski, w którym będą mogli kontynuować swoją karierę. W ramach przeprowadzonej wobec nich kontroli legalności pobytu funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie. Liberyjczyk przyjechał do Polski na podstawie krótkoterminowej polskiej wizy Schengen, która w trakcie jego pobytu utraciła ważność. Ponadto nie posiadał innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce. Z kolei Kolumbijczyk nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobyty na terytorium RP. Jak ustalono w toku czynności służbowych cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Hiszpanii, jednakże w trakcie trwania przedmiotowej procedury nie był upoważniony do pobytu na terytoriom RP. Wobec cudzoziemców podjęte zostały odpowiednie czynności służbowe, które w przypadku obywatela Liberii zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, a wobec obywatela Kolumbii ukaraniem mandatem gotówkowym oraz pouczeniem o konieczności powrotu do kraju, w którym posiada pobyt. 

Jednocześnie Straż Graniczna apeluje do klubów sportowych zamierzających zatrudnić zawodników z państw poza Unii Europejskiej, o przestrzeganie procedur pobytowych oraz związanych z powierzeniem wykonywania pracy. Przed ich zatrudnieniem, a także przed umożliwieniem im udziału w treningach, grach kontrolnych należy zweryfikować status pobytowy obcokrajowców. W tym momencie przydatna może być pomoc i wiedza funkcjonariuszy Straży Granicznej.

do góry