Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Maciej Nowak

30 maja w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę płk. SG Wojciecha Stodolnika, Zastępcy Komendanta ŚlOSG do spraw logistycznych.

Płk SG Wojciech Stodolnik służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1995 roku w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej. W latach 1999 – 2000 był oddelegowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił obowiązki eksperta ochrony Polskiej Ambasady w Lagos. W 2006 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. W 2013 roku przeniesiony został do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, gdzie był Naczelnikiem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, a od lipca 2013 roku Zastępcą Komendanta. Od kwietnia do grudnia 2014 roku płk SG Wojciech Stodolnik był Zastępcą Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. 9 grudnia 2014 roku został Zastępcą Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, a od 1 września 2016 roku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. To stanowisko zajmował do dnia dzisiejszego.

Komendantowi Stodolnikowi przypisuje się szczególne zasługi w podnoszeniu na coraz wyższy poziom przedsięwzięć logistycznych w naszym oddziale. Wniósł on niezaprzeczalny wkład w podniesienie poziomu wyposażenia technicznego i infrastruktury ŚlOSG, co miało bezpośrednie przełożenie na poziom realizacji ustawowych zadań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz porządku publicznego, zwłaszcza podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży

Podczas uroczystego apelu, w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wiolety Gorzkowskiej, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek podziękował emerytowi za lata wzorowej służby oraz życzył pomyślności na nowym etapie życia. Jako wyraz szacunku i uznania płk SG Wojciech Stodolnik otrzymał z rąk Komendanta Oddziału szablę oficerską oraz Medal "Za Zasługi dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Podczas ceremonii płk SG Wojciech Stodolnik pożegnał się ze sztandarem ŚlOSG oraz podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za współpracę. Uroczystość zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

 

 

do góry