Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 119 rocznica urodzin nadkom. Józefa Bocheńskiego - patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

119 rocznica urodzin nadkom. Józefa Bocheńskiego - patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Maciej Nowak
08.03.2018

7 marca w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość z okazji 119 rocznicy urodzin patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć wnuka patrona ŚlOSG Waldemara Bocheńskiego. Jego wizyta w Raciborzu była także okazją do przybliżenia młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu historii życia i służby swego dziadka nadkom. Józefa Bocheńskiego.

Józef Bocheński urodził się 7 marca 1899 w Chełmie jako syn Aleksandra i Wandy z domu Fogel. W 1915 roku, w wieku 16 lat, wstąpił do II Brygady Legionów Polskich (2 Pułku Piechoty), w której szeregach walczył na froncie karpackim i wołyńskim. W lutym 1918 roku dostał się do austriackiej niewoli i został internowany. W listopadzie 1918 roku wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i wraz z VI baonem Strzelców Warszawskich rozbrajał wojska niemieckie w Warszawie. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w  36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Za męstwo i bohaterstwo w walkach odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Walczył w trzecim Powstaniu Śląskim, odznaczony Gwiazdą Górnośląską. W Straży Granicznej II RP służył w latach 1928-1939. 15 września 1932 roku został wyznaczony na stanowisko oficera wywiadowczego Inspektoratu Granicznego nr 14 „Częstochowa” (Śląski Inspektorat Okręgowy SG), a w 1933 roku skierowany do Komisariatu Wewnętrznego SG nr 3 „Kraków” (pod względem służbowym przydzielony bezpośrednio do Śląskiego IO SG) na stanowisko II oficera.

Od 1935 roku służbę pełnił w Zachodniomałopolskim Inspektoracie Okręgowym jako oficer wywiadowczy i zastępca kierownika Inspektoratu Granicznego SG w Jaśle, a od 1938 roku z-ca komendanta Obwodu SG. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę w latach 1918-192, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej.

Po ogłoszeniu mobilizacji jako kapitan Wojska Polskiego walczył wraz z kompanią SG w składzie 2 Brygady Górskiej, Grupy Operacyjnej „Jasło,” Armii „Karpaty”, ciężko ranny pod Muszyną w starciu z oddziałami słowackimi.

Po agresji sowieckiej aresztowany w szpitalu w Równem i osadzony w obozie NKWD w Kozielsku. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Pośmiertnie awansowany w 2007 roku do stopnia nadkomisarza SG i majora WP.

W trakcie uroczystości zostały rozdane dyplomy dla najlepszych strzelców, którzy swe umiejętności zaprezentowali podczas I Turnieju Strzeleckiego z okazji Rocznicy Urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W klasyfikacji drużynowej i indywidualnej najlepszymi okazali się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach.

do góry