Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nowy Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Maciej Nowak
01.09.2016

1 września odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowym komendantem został płk SG Adam Jopek, dotychczasowy Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu z dniem 1 września 2016 roku nowego Komendanta Śląskiego OSG odczytała Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia ŚlOSG. W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendant Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje służb mundurowych, duchowieństwo, zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy ŚlOSG. Płk SG Adam Jopek zastąpił na tym stanowisku płk SG Jacka Gartmana, któremu Komendant Główny SG planuje powierzyć inne zadania.

W związku z tym, iż z dniem 1 września nastąpiła zmiana nazwy Oddziału ze Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej na Śląski Oddział Straży Granicznej, w trakcie uroczystości miało miejsce pożegnanie Sztandaru zmieniającej nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

Płk SG Adam Jopek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia z historii wojskowości na Akademii Obrony Narodowej oraz w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Tożsamość kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu kierunku arabskiego). Służbę w Straży Granicznej pełni od 1999 roku, wcześniej służył w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych (podległych MSW) w Bemowie i Warszawie. Od 2000 roku pełnił kolejno funkcje od specjalisty do komendanta Placówki SG w Piwnicznej-Zdroju w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Przez ostatnie 3 lata służbę pełnił w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej jako komendant Placówki SG w Kuźnicy.

do góry