Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Lokalna - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Lokalna

28.04.2012

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej jako terenowy organ Straży Granicznej realizuje współdziałanie z:

 • Wojewodą Śląskim i Opolskim,
 • Komendantami Wojewódzkimi Policji w Katowicach i Opolu,
 • Dyrektorami Izb Celnych w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Katowicach i Opolu,
 • Okręgowymi Inspektoratami Pracy w Katowicach i Opolu,
 • Komendantami Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska,
 • Komendantami Regionalnymi Straży Ochrony Kolei w Katowicach i Opolu,
 • Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków w Katowicach i Opolu,
 • Beskidzką Grupą GOPR.

   

do góry