Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych -

Nawigacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych

30.06.2016

W 2015 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2016 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2017 r. Śląski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

do góry