Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Adresy do korespondencji w sprawach petycji -

Nawigacja

Adresy do korespondencji w sprawach petycji

Adresy do korespondencji w sprawach petycji

04.09.2015

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ DO:

KOMENDANTA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
NA ADRES:
ul. Dąbrowskiego 2
47-400 Racibórz
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
za pośrednictwem ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl).

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W OPOLU
NA ADRES: ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ADRES: ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
NA ADRES: ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała

KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W KATOWICACH – PYRZOWICACH
NA ADRES: ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice

do góry