Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” -

Nawigacja

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW”

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW”

30.12.2015

  

 

"Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem

                       powstaje wielkość człowieka".

Stefan WYSZYŃSKI

 

 

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” przy Placówce Straży Granicznej w Opolu rozpoczął 4 rok swojej działalności. Głównym celem istnienia Klubu było, i w dalszym ciągu pozostaje, rozwijanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku w strukturach Straży Granicznej i poza nią.

Przez cały czas wciąż się rozwijamy, staramy się uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, które nie tylko promują honorowe oddawanie krwi, ale także ukazują osobom nie związanym z naszą formacją Straż Graniczną w innym świetle. Na swojej drodze spotykamy wiele życzliwych nam osób, dzięki którym bardziej się mobilizujemy w naszych działaniach.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 11 zbiórek krwi, podczas których udało zebrać się blisko 138 litrów krwi pełnej. Zarejestrowano 13 osób w bazie potencjalnych dawców szpiku. W 2016 roku zorganizowaliśmy łącznie 20 akcji zbiórek krwi, na których zebrano ponad 293 litry krwi pełnej, a w 2017 roku 20 zbiórek, podczas których zebraliśmy ponad 305 litrów krwi pełnej.

W I kwartale 2018 roku zorganizowaliśmy już 3 zbiórki krwi, w trakcie których zebranych zostało blisko 28 litrów krwi pełnej.

Trzykrotnie  Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” wspólnie z NSZZ FSG przy PSG w Opolu oraz REGION IPA OPOLE IV „GRANICA” zorganizował „Piknik rodzinny” (dwa razy w Pokrzywnej na terenie byłej Strażnicy SG oraz jeden raz w Dobrej koło Krapkowic). Dwukrotnie z REGION IPA OPOLE IV „GRANICA” oraz NSZZ FSG przy PSG w Opolu zorganizowaliśmy „Święto pieczonego ziemniaka” m.in. dla członków Klubu HDK PCK „Nasza Opolska Krew”.

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” jest organizatorem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z zużyciem defibrylatora szkoleniowego (AED).

Z inicjatywy Zarządu Klubu w Placówce Straży Granicznej w Opolu został otwarty punkt do mierzenia ciśnienia pod nazwą „Cafe Tętno”, gdzie przy pomocy ciśnieniomierza oraz pulsooksymetru można zmierzyć ciśnienie, tętno oraz natlenienie organizmu.

Dwa razy do roku na wniosek Klubu następuje wręczenie odznaczeń „Zasłużony Honorowy Dawca krwi” dla członków Klubu. Wręczenie odznaczeń odbywa się podczas uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej oraz z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

Aby wyrazić swoją wdzięczność za honorowe oddawanie krwi na wniosek Klubu Minister Zdrowia przyznał Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia i Narodu” pracownikowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Oprócz działalności dotyczącej zbiórek krwi współorganizujemy także inne przedsięwzięcia: "Szlachetną Paczkę", Zbiórkę telefonów komórkowych dla misjonarzy, Zbiórkę nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych.

Czekolady otrzymywane przez krwiodawców przekazywane są do domów dziecka i przedszkoli.

Wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Straży Granicznej, ich rodzinom i znajomym serdecznie dziękujemy za liczny udział w organizowanych przez Nas akcjach zbiórki krwi. Jednocześnie gorąco zapraszamy do dalszego bezinteresownego udziału w realizacji idei Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która  przyczynia się do wzmocnienia w naszej społeczności uczucia wdzięczności i podziwu dla dawców życiodajnego leku jakim jest KREW.

 

 

                                                                                                                                   Zarząd

                                                                                                                                   Klubu HDK PCK

                                                                                                                                „NASZA OPOLSKA KREW”

                                                                                                                             przy PSG w Opolu

 

 

 

 

 

 

 

do góry