Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Naruszyli przepisy, otrzymali decyzje i muszą opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Naruszyli przepisy, otrzymali decyzje i muszą opuścić Polskę

Maciej Nowak
07.12.2017

W ciągu ostatnich trzech dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 obywateli Ukrainy oraz obywatela Nigerii, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymań doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Katowicach – Pyrzowicach i Bielsku – Białej zatrzymali siedmiu obywateli Ukrainy. Ostatni dwaj, Ukrainiec i Nigeryjczyk, zatrzymani zostali na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Siedmiu kontrolowanych cudzoziemców wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne im były między innymi do wyjazdu do pracy za granicę. Z kolei dwaj ostatni zatrzymani obcokrajowcy nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im legalnie przebywać na terytorium naszego kraju.

W związku z naruszeniem przez cudzoziemców obowiązujących w Polsce przepisów wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem dziewięciu decyzji zobowiązujących do powrotu. Ponadto wobec zatrzymanych obcokrajowców orzeczono czasowy zakaz wjazdu do Polski.

do góry