Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej 12 cudzoziemców zobowiązano do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 cudzoziemców zobowiązano do powrotu

Maciej Nowak
27.11.2017

W ubiegły weekend funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 obywateli Ukrainy, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Cieszynie, Gorzyczkach, Opolu i Rzędziwojowicach zatrzymano jedenastu obywateli Ukrainy. Dziesięciu z nich wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Cudzoziemcy nie stawili się u pracodawców wskazanych w oświadczeniach podejmując jednocześnie pracę w innym miejscu. Wizy potrzebne im były także do wyjazdu do Czech. Ostatni z zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminował pobyt na terytorium państw Schengen.

Z kolei zatrzymana w Lublińcu obywatelka Ukrainy okazała się być osobą, której dane widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Osoby te otrzymały również czasowe zakazy wjazdu na terytorium Polski.

do góry