Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej 8 cudzoziemców naruszających przepisy ujawniono podczas kontroli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców naruszających przepisy ujawniono podczas kontroli

Maciej Nowak
05.10.2017

Ujawnienie 8 cudzoziemców naruszających przepisy to efekt działań funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dni.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Bielsku – Białej, Siewierzu i Opolu zatrzymano czterech obywateli Ukrainy. Trzech z nich wykorzystywało posiadane wizy z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Ostatni z zatrzymanych cudzoziemców przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen. W stosunku do obcokrajowców wszczęto postępowania administracyjne, zakończone we wszystkich przypadkach wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Podróżujący po Polsce dwaj Ukraińcy, którzy ujawnieni zostali w Cieszynie, posiadali przy sobie hiszpańskie dokumenty pobytowe, nie uprawniające do pobytu na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy zostali pouczeni o zasadach przebywania i poruszania się po terytorium państw Schengen i konieczności natychmiastowego udania się do państwa, na terytorium którego posiadają legalny pobyt.

W następstwie przeprowadzonych kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, które miały miejsce w powiatach opolskim i krapkowickim, zatrzymano dwoje nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Osoby te nie posiadały dokumentów pozwalających na legalne wykonywanie pracy. Również ci cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. W stosunku do pracodawców zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi im kara grzywny nie mniejsza niż trzy tysiące złotych.

do góry