Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Zmiany w zasadach przekraczania zewnętrznych granic UE - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany w zasadach przekraczania zewnętrznych granic UE

Walczak Katarzyna
12.06.2017

Straż Graniczna przypomina, że od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granicy zewnętrznej przez obywateli państw członkowskich UE. Każdy podróżny, który wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, musi być sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę podlegają szczegółowej odprawie granicznej.

Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno na drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, poddawana jest szczegółowej odprawie.

Zaostrzenie przepisów może mieć wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Dlatego apelujemy do podróżnych, aby pamiętali o odpowiednio wcześniejszym zgłaszaniu się do odprawy granicznej.

Dostosowując swoje działania do wymogów UE, Straż Graniczna podjęła działania, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków wprowadzanych zmian. W zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań oraz w oparciu o analizy dotyczące natężenia ruchu granicznego i prognoz na dany dzień, stosowana jest zasada elastycznego planowania funkcjonariuszy do służby. W sytuacjach tego wymagających będą uruchamiane dodatkowe stanowiska odpraw, a w przypadkach szczególnych również mobilne.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę. Straż Graniczna dołoży wszelkich starań, aby kontrola przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

 

do góry